Het Nederlandsch Hackney Stamboek is opgericht op 2 februari 1946. Vanaf deze oprichting heeft het Stamboek zich mogen verheugen in een enthousiaste groep fokkers. Het kenmerk van de Hackneyfokker is zijn trouw aan het ras, dat temperament paart aan verheven en elegante gangen. De belangstelling voor de Hackney neemt thans weer toe, hetgeen niet verwonderlijk is, want in het aangespannen rijden neemt de Hackney een aparte plaats in. Steeds meer mensen gaan het aangespannen rijden zowel in wedstrijden als voor recreatie beoefenen. Terecht zal een Hackney daarbij een goede partner zijn, vanwege de fraaie beweging en het goede uithoudingsvermogen.


Stukje Geschiedenis

Van oorsprong komt de Hackney uit Engeland, waar voornamelijk in de Graafschappen Norfolk en Yorkshire reeds eeuwen een sterk gebouwd, elegant en vooral snel paard werd gefokt, dat na aanvankelijk door de streekbevolking als rij- en lastdier te zijn gebruikt, later – vooral om zijn uitmuntende kwaliteiten – in gebruik kwam voor de postkoetsbespanningen, die lange tijd door geheel Engeland in een net van de geregelde lijndiensten het post- en personenvervoer verzorgden (Royal Mail). Dit sterke, snelle ras, met bovendien veel uithoudingsvermogen, was voor dit werk bijzonder geschikt. Rond de jaren 1900 werden de eerste Hackney’s in ons land ingevoerd. Door het elegante uiterlijk werden de paarden al snel aangekocht als bespanning voor de luxe équipages in de grote steden en op de toen nog veelvuldig voorkomende buitenplaatsen. De belangstelling voor de luxe équipagepaarden daalde echter toen na de eerste wereldoorlog het gemotoriseerde vervoer zijn intrede deed en de spoorwegen het personenvervoer overnamen. Tussen de beide oorlogen was de fokkerij en het gebruik zeer matig van omvang. Na de tweede wereldoorlog nam de belangstelling weer toe.


Fokkerij

Thans bevindt zich in ons land een bloeiende fokkerij, de grootste van Europa, met uitvoer naar diverse landen. Het ras wordt gefokt in twee maten, de grote en de kleine maat. Voor de laatste bestaat de meeste belangstelling. In de fokkerij worden beide maten strikt gescheiden gehouden. Evenals vroeger wordt de Hackney ook tegenwoordig gebruikt om andere rassen te verbeteren- Vroeger was het vooral om de eigenschappen snelheid en uithoudingsvermogen te doen, zodat men betere jacht- en koetspaarden verkreeg. Thans richt men zich op de verheven gangen en het edele type om andere rassen te veredelen. Denk daarbij aan de invloed van de Hackney fokkerij van het Nederlands Tuigpaard en wij hebben de indruk …. met veel succes. De Hackney wordt in diverse aangespannen disciplines gebruikt. Veruit het meest worden ze gebruikt voor het concours rijden. Met recht worden ze door hun verheven, elegante gangen de “Ballerina’s van de concoursvelden” genoemd. Thans telt het Nederlandsch Hackney Stamboek circa 290 leden. Uiteraard wonen de meeste leden in Nederland doch komen ook uit België, Duitsland en Malta. Er zijn meer dan 4500 Hackney’s in het Stamboek geregistreerd.


Stamboek Inschrijving

Jaarlijks worden er meer dan 180 veulens geboren en er zijn meer dan 1000 Hackney’s in Nederland aanwezig. Ter controle op de afstamming wordt van elke 3-jarige merrie en iedere geselecteerde hengst, alvorens de stamboekinschrijving plaatsvindt, een DNA-onderzoek gedaan om de opgegeven afstamming te verifiëren. Alleen de Hackney’s met een gecontroleerde en juiste afstamming worden in het Stamboek ingeschreven. Aangezien het Nederlandsch Hackney Stamboek een “gesloten” Stamboek is, betekent het bovendien dat alleen raszuivere Hackney’s worden toegelaten. Het Nederlandsch Hackney Stamboek is volledig geautomatiseerd. Dit betekent dat op elk moment de juiste informatie verkregen kan worden. Het is het enige Hackney Stamboek in de wereld met een dergelijk systeem. Volgens art.5 van het Fokreglement dient de Hackney aan de navolgende rastypische eigenschappen te voldoen: een harmonieus en evenredig gebouwd dier met een edel hoofd, intelligente ogen, een niet te korte hals met een sterke rug, eindigend in een sterk – niet te zeer afhangend – kruis. Een krachtige schuine schouder, lang geribd, sterke benen en voeten, een goed ontwikkelde bovenarm en een goede bodemstand. Vlotte, vierkante, elegante en verheven gangen. Bij de beoordeling zal niet slechts rekening worden gehouden met het exterieur en de verrichtingen, maar ook met de afstamming en de kwaliteit der afstammelingen. Mede zal een onderzoek worden ingesteld naar de erfelijke gebreken.