Houden jullie zaterdag 16 maart 2024 alvast vrij in jullie agenda? Dan zal namelijk de Hengstenkeuring plaatsvinden bij de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Later meer informatie.

Onlangs ontvingen wij het droevige bericht dat ons stamboeklid en groot hackneyliefhebber Theke van de Meulengraaf is overleden. Ter kennisname delen wij de rouwkaart. Op de foto is Theke te zien met goedgekeurde hengst Benthof’s Amir. Wij wensen de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.