Op 15 februari a.s. wordt er door het bestuur en de Fok-adviescommissie (FAC) een fokkerijavond georganiseerd voor de leden. Op deze avond willen wij graag van gedachten wisselen over de
volgende punten:

 • Deelname aan het kampioenschap dekhengsten.
  Kunnen goedgekeurde hengsten die bewust niet voor de fokkerij beschikbaar zijn wel
  mee doen aan het Kampioenschap dekhengsten?
 • Front, houding en uitstraling
  Moeten front en houding de doorslag geven bij keuring voor sterwaardigheid, eerste
  premie en tweede premie op de hengstenkeuring en/of de centrale keuring
 • Bloedvoering
  Ten aanzien van de bloedvoering, kunnen kruisingen tussen paarden- en ponymaat en
  het gebruik van buitenlandse hengsten.
 • Terugloop aantal dekkingen
  Hoe kunnen we met name bij de grote maat het aantal dekkingen omhoog halen?
  Wij willen graag ideeën om dit te promoten.
 • Ook zouden wij graag voorstellen en ideeën bespreken die bij de Fokkers leven.
  Kom met ideeën c.q. voorstellen, zodat dit op de fokkerijavond besproken kan
  worden.
 • U bent allen van harte uitgenodigd voor deze avond. In verband met het reserveren van
  een zaal verzoeken wij u dit uiterlijk op 13 februari a.s. te laten weten door een e-mail te
  sturen naar de secretaris Jan Tooren e-mailadres: jantooren50@gmail.com.

De fokkerijavond is bij Manege de Nieuwe Heuvel in Lunteren (Veenstraat 1, 6741 EC Lunteren) en start om 20.00 uur.