Door een teruglopende populatie van de hackney is de vraag gekomen of de puntentelling van de predicaten nog realistisch is. Hierop is er door de Fokkerij Advies Commissie een advies geschreven. Dit advies is middels een online stemming bij de leden uitgezet. Zij konden voor of tegen stemmen.

90,91% van de leden hebben voor gestemd. Hierop heeft het bestuur van het Nederlandsch Hackney Stamboek besloten om de voorgestelde puntentelling per 15 juli 2022 over te nemen in het Fok- en Keuringsreglement van het Nederlandsch Hackney Stamboek.

Nieuwe regels:

Hengsten:

  • Preferent bij 500 punten
  • Keur bij 250 punten

Merries:

  • Voorlopig keur bij 10 punten
  • Keur bij 20 punten