Ons bereikte het droevige bericht, dat na een kort ziekbed afgelopen zaterdag Peter van Nispen is overleden. Peter was al decennia lang actief lid van ons stamboek, als fokker, dekhengsten-eigenaar/rijder. Wij wensen zijn vrouw en de familie veel sterke toe in deze moeilijke tijden.