LIDMAATSCHAP

Eenmalig entree                                                                                        €         11,50

Jaarcontributie                                                                                          €          65,00

Donateurschap                                                                                          €          30,00


REGISTRATIEKOSTEN

*Hengst- en merrieveulens op fokdagen + chippen                                       €          50,00

*Hengst- en merrieveulens op eigen erf + chippen                                       €          75,00

*(paspoorten plus eigendoms/registratiebewijzen)

Stamboekopname van merries op fokdagen             (incl.stamboekpapier)      €          30,00

Stamboekopname van goedgekeurde hengsten        (incl.stamboekpapier)      €          75,00

Eerste selectie van hengsten zonder stamboekopname                                  €          50,00

Afgifte paardenpaspoort                                                                             €          35,00

Afgifte eigendoms-registratiebewijs.                                                            €            5,00


OVERSCHRIJVINGSKOSTEN

Overschrijvingskosten voor alle:

a- geregistreerde dieren            (veulenboekdieren)                                      €          15,00

b- goedgekeurde dieren            (stamboekdieren)                                        €          45,00

(paspoort plus stamboekpapier)

c- eigendoms-registratiebewijs                                                                   €            5,00


OVERSCHRIJVINGSKOSTEN Niet-leden:
a- paspoort                                                                                              €          35,00
b- stamboekpapieren                                                                                €          35,00
c- eigendoms-registratiebewijs                                                                   €            5,00


HENGSTENHOUDERIJ

Afdracht dekgeld per gedekte merrie ggk hengst                                         €          15,00

Afdracht dekgeld per gedekte merrie NIET ggk hengsten.                            €          50,00INLEGGELDEN


Voor hengsten voor de eerste maal ter keuring                                            €          50,00

Voor dezelfde hengsten als hierboven maar bij de geboorte niet bij

Het Nederlandsch Hackney Stamboek geregistreerd

en hengsten met buitenlandse papieren, waar die ook geboren mogen zijn.   €          50,00

Herkeuringskosten per hengst                                                                   €         115,00

Extra keuring per hengst op Nederlands grondgebied                                   €         250,00


PREDIKATEN

Ster-, voorlopig- en definitief keur en prestatie                                             €          25,00

Preferentschap                                                                                         €          50,00

STALNAAMREGISTRATIE €          25,00
EXPORT PAPIEREN


Bij exportpapieren oude papieren inleveren                                                 €          25,00

Exportpapieren in 6 generaties (stamtafel)                                                  €          50,00DNA-ONDERZOEK
Per veulen-merrie-hengst                                                                          €          55,00


DUPLICATEN
Paspoorten                                                                                             €         175,00

Stamboekpapieren                                                                                   €          15,00

Eigendoms-registratiebewijs                                                                      €          15,00BOETECLAUSULE
Bij te late verplichtingen inzake hengsthouderij                                            €          50,00

Bij te late ontvangst geboortebericht                                                           €          25,00

Post aangetekend verzenden en andere extra porto bedragen zullen in rekening worden gebracht.