Tijdens de ledenvergadering van woensdag jl. werd bekend gemaakt dat Henk van Dieren per 1 januari stopt als inspecteur. Hij wordt opgevolgd door Jos van der Wal. Henk van Dieren werd tijdens deze vergadering als ere-lid benoemd.

Op de hengstenkeuring 7 maart a.s. wordt er officieel afscheid van hem genomen.


Voorzitter Jan Brouwer bedankt de vertrekkende inspecteur Henk van Dieren.