AANDACHTSVESTIGING

!!!!!!   ATTENTIE LEDEN   !!!!!!

De navolgende tekst ontvangen van het Productschap voor vee en vlees. Leest u onderstaande artikel aub aandachtig door!

Heeft uw paard straks nog een geldig paardenpaspoort?
Op 1 juli 2009 wordt er een Europese verordening met voorschriften voor de identificatie en registratie van paarden van kracht.

In deze verordening staan veel verplichtingen die in Nederland al gelden sinds 1 januari 2004, toen de PVV verordening identificatie en registratie van paardachtigen in werking trad. Daarnaast staan er in de Europese verordening ook een aantal nieuwe voorschriften. Deze voorschriften gaan vanaf 1 juli 2009 in Nederland en in alle andere lidstaten van de EU gelden. Het Productschap voor Vee en Vlees is bezig de consequenties van deze nieuwe voorschriften op een rij te zetten en met de paardensector te overleggen op welke wijze bepaalde voorschriften in 2009 het beste ingevoerd kunnen worden.
Wij zullen u hiervan regelmatig op de hoogte houden.

Aanvulling van paardenpaspoorten
Vanaf 1998 is een paardenpaspoort verplicht bij geregistreerde paarden en pony’s (dat zijn de bij een erkend stamboek ingeschreven paarden/pony’s).
In 2000 werd deze verplichting uitgebreid tot álle paarden en pony’s. Toen werd ook de inhoud van het paspoort uitgebreid. Er werd een hoofdstuk aan toegevoegd over medische behandelingen. Vanaf 2004 zijn alle uitgegeven paspoorten zeker voorzien van een hoofdstuk “medische behandelingen” (pagina 27 en verder).

De nieuwe Europese verordening bepaalt dat per 1 januari 2010 alle paspoorten de pagina’s voor de “medische behandeling” moeten hebben.
Dit geldt zowel voor nieuwe als voor oude paardenpaspoorten en in alle Europese lidstaten. De in Nederland vóór 2004 uitgegeven paspoorten hebben nog niet altijd dat nieuwe hoofdstuk. Straks is een paspoort zonder een hoofdstuk “medische behandelingen” niet meer geldig. Zonder een geldig paspoort bent u als eigenaar en/of houder van het paard in overtreding.
Enkele paspoortuitgevende instanties hebben op eigen initiatief hun paspoorten zonder
“medische behandeling” in de afgelopen jaren al aangevuld met een inlegvel. Als u zo’n
paspoort heeft, hoeft u uiteraard niet nog een keer een inlegvel aan te vragen.

Medische behandeling
Op de pagina’s “medische behandeling” moet de eigenaar aangeven of een paard wel of niet bestemd is voor de slacht. Als een eigenaar niets heeft aangegeven in het paspoort is het paard automatisch bestemd voor de slacht. De dierenarts moet bij het behandelen van zo’n voor de slacht bestemd paard met bepaalde medicijnen, deze in het paspoort vermelden. Het betreft de zogenaamde essentiële diergeneesmiddelen voor paarden. De dierenarts weet om welke stoffen het gaat.

Inlegvel
Tot 1 juli 2009 is het volgens de regelgeving toegestaan om het paspoort aan te vullen met een inlegvel. Na 1 juli 2009 mogen geen inlegvellen meer uitgegeven worden om het oude paspoort compleet te maken. Dan moeten onvolledige en daardoor ongeldige paspoorten vervangen worden door een geheel nieuw paspoort. Dat is aanzienlijk duurder (maximaal € 7,50 voor een inlegvel in vergelijking met ca. € 40 voor een nieuw paspoort). Eigenaren zijn er zelf verantwoordelijk voor dat onvolledige paspoorten tijdig worden aangevuld. Met een onvolledig en dus ongeldig paspoort loopt u in de komende jaren zeker een keer vast. U kunt dan nergens heen met uw paard of pony én u bent sowieso in overtreding. Inlegvellen worden uitsluitend op aanvraag verstrekt door de paspoortuitgevende instanties. Paspoorten hoeven daarvoor niet opgestuurd te worden. Het inlegvel moet altijd bij het paspoort worden bewaard. De inlegvellen zijn voorzien van een ultraviolet raster dat niet gekopieerd kan worden. Zonder dit raster zijn de inlegvellen ongeldig en het paspoort dus ook.

Aanvragen inlegvel
Vraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 30 juni 2009 een inlegvel aan, als de pagina’s “medische behandeling” in een paardenpaspoort ontbreken.Een inlegvel moet aangevraagd worden bij de instantie die de paspoorten heeft uitgegeven (zie eerste pagina in het paspoort). Neem contact op met die organisatie of volg de instructie in het blad of op de website van die instantie. De contactgegevens van de paspoortuitgevende instanties staan ook op www.nl-paardenpaspoort.nl

De paspoortuitgevende instanties zullen in ieder geval willen weten:
. Naam, adres en woonplaats van de aanvrager
. Naam, chipnummer en levensnummer van het paard (cq de paarden)


De kosten voor het afgeven en registreren van dat inlegvel mogen bij u in rekening gebracht worden tot een bedrag van maximaal € 7,5O per stuk.