Het Nederlandsch Hackney Stamboek

Tarieven PDF Afdrukken E-mailadres

Per 1 januari 2015:

LIDMAATSCHAP
Eenmalig entree                                                                                              €         11,50
Jaarcontributie                                                                                              €         80,00
Donateurschap                                                                                                €         40,00

REGISTRATIEKOSTEN
*Hengst- en merrieveulens op fokdagen + chippen                                        €        50,00
*Hengst- en merrieveulens op eigen erf + chippen                                        €        75,00
*(paspoorten plus eigendoms/registratiebewijzen)
Stamboekopname van merries op fokdagen       (incl.stamboekpapier)         €        30,00
Stamboekopname van goedgekeurde hengsten  (incl.stamboekpapier)         €        75,00
Eerste selectie van hengsten zonder stamboekopname                               €         50,00
Afgifte paardenpaspoort                                                                               €         35,00
Afgifte eigendoms-registratiebewijs.                                                          €           5,00

OVERSCHRIJVINGSKOSTEN
Overschrijvingskosten voor alle:
a- geregistreerde dieren            (veulenboekdieren)                                    €         15,00
b- goedgekeurde dieren           (stamboekdieren)                                         €         45,00
(paspoort plus stamboekpapier)
c- eigendoms-registratiebewijs €            5,00

OVERSCHRIJVINGSKOSTEN
Niet-leden:
a- paspoort
€          35,00
b- stamboekpapieren €          35,00
c- eigendoms-registratiebewijs €            5,00

HENGSTHOUDERIJ
Afdracht dekgeld per gedekte merrie ggk hengst                                        €          15,00
Afdracht dekgeld per gedekte merrie NIET ggk hengsten.                         €          50,00

INLEGGELDEN
Voor hengsten voor de eerste maal ter keuring                                            €          50,00
Voor dezelfde hengsten als hierboven maar bij de geboorte niet bij
Het Nederlandsch Hackney Stamboek geregistreerd
en hengsten met buitenlandse papieren, waar die ook geboren mogen zijn.  €          50,00
Herkeuringskosten per hengst                                                                       €         115,00
Extra keuring per hengst op Nederlands grondgebied                                   €        250,00

PREDIKATEN
Ster-, voorlopig- en definitief keur en prestatie                                          €          25,00
Preferentschap                                                                                               €          50,00

STALNAAMREGISTRATIE
€          25,00

EXPORT PAPIEREN
Bij exportpapieren oude papieren inleveren                                                   €          25,00
Exportpapieren in 6 generaties (stamtafel)                                                  €           50,00

DNA-ONDERZOEK
Per veulen-merrie-hengst                                                                                €          55,00

DUPLICATEN
Paspoorten                                                                                                       €        175,00
Stamboekpapieren                                                                                           €          15,00
Eigendoms-registratiebewijs                                                                          €          15,00

BOETECLAUSULE
Bij te late verplichtingen inzake hengsthouderij                                            €          50,00
Bij te late ontvangst geboortebericht                                                            €          25,00

Post aangetekend verzenden en andere extra porto bedragen zullen in rekening worden gebracht.

 

Maak uw keuze

Laatste nieuws

Laatste nieuws