Het Nederlandsch Hackney Stamboek

Tarieven PDF Afdrukken E-mailadres

Per 1 januari 2015:

LIDMAATSCHAP
Eenmalig entree                                                                                              €         11,50
Jaarcontributie                                                                                              €         80,00
Donateurschap                                                                                                €         40,00

REGISTRATIEKOSTEN
*Hengst- en merrieveulens op fokdagen + chippen                                        €        50,00
*Hengst- en merrieveulens op eigen erf + chippen                                        €        75,00
*(paspoorten plus eigendoms/registratiebewijzen)
Stamboekopname van merries op fokdagen       (incl.stamboekpapier)         €        30,00
Stamboekopname van goedgekeurde hengsten  (incl.stamboekpapier)         €        75,00
Eerste selectie van hengsten zonder stamboekopname                               €         50,00
Afgifte paardenpaspoort                                                                               €         35,00
Afgifte eigendoms-registratiebewijs.                                                          €           5,00

OVERSCHRIJVINGSKOSTEN
Overschrijvingskosten voor alle:
a- geregistreerde dieren            (veulenboekdieren)                                    €         15,00
b- goedgekeurde dieren           (stamboekdieren)                                         €         45,00
(paspoort plus stamboekpapier)
c- eigendoms-registratiebewijs €            5,00

OVERSCHRIJVINGSKOSTEN
Niet-leden:
a- paspoort
€          35,00
b- stamboekpapieren €          35,00
c- eigendoms-registratiebewijs €            5,00

HENGSTHOUDERIJ
Afdracht dekgeld per gedekte merrie ggk hengst                                        €          15,00
Afdracht dekgeld per gedekte merrie NIET ggk hengsten.                         €          50,00

INLEGGELDEN
Voor hengsten voor de eerste maal ter keuring                                            €          50,00
Voor dezelfde hengsten als hierboven maar bij de geboorte niet bij
Het Nederlandsch Hackney Stamboek geregistreerd
en hengsten met buitenlandse papieren, waar die ook geboren mogen zijn.  €          50,00
Herkeuringskosten per hengst                                                                       €         115,00
Extra keuring per hengst op Nederlands grondgebied                                   €        250,00

PREDIKATEN
Ster-, voorlopig- en definitief keur en prestatie                                          €          25,00
Preferentschap                                                                                               €          50,00

STALNAAMREGISTRATIE
€          25,00

EXPORT PAPIEREN
Bij exportpapieren oude papieren inleveren                                                   €          25,00
Exportpapieren in 6 generaties (stamtafel)                                                  €           50,00

DNA-ONDERZOEK
Per veulen-merrie-hengst                                                                                €          55,00

DUPLICATEN
Paspoorten                                                                                                       €        175,00
Stamboekpapieren                                                                                           €          15,00
Eigendoms-registratiebewijs                                                                          €          15,00

BOETECLAUSULE
Bij te late verplichtingen inzake hengsthouderij                                            €          50,00
Bij te late ontvangst geboortebericht                                                            €          25,00

Post aangetekend verzenden en andere extra porto bedragen zullen in rekening worden gebracht.

 

Maak uw keuze

Laatste nieuws

Laatste nieuws

 

 

 

 

 

Hengstenkeuring

17 maart 2018

Manege De Nieuwe Heuvel te Lunteren

 

Tijdschema staat onder >EVENEMENTEN en dan de tab Hengstenkeuring.

 

*****************************************************